Hur vi arbetar & vår organisation

För oss på Zmide är det viktigaste att uppfylla kundernas krav och önskemål.


Om kunderna är nöjda är vi nöjda. För att uppnå detta har vi satt upp riktlinjer som alltid ska följas: Utföra kvalitetsarbeten till rimliga kostnader. Planera arbetsplatserna väl, med god ordning och god arbetsmiljö. Att utföra det vi åtagit oss i tid. Minimera besiktningsanmärkningar och utveckla ett positivt tänkande, öppen och trevlig attityd hos våra yrkesskickliga medarbetare.​​​​​​​
Om Zmide i Krylbo ABOm Zmide i Krylbo AB
Om Zmide i Krylbo AB

Miljö- och kvalitétsarbete

Zmide AB i Krylbo AB har infört ett miljöledningssystem som är anpassat för verksamheten. Grunden för miljöledningssystemet är miljöledningsstandarden ISO 14001. Företaget ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan.

Viking Partners - förvärvar Zmide i Krylbo AB

Viking Partners har den 9 december 2019 förvärvat aktiemajoriteten i R. Eks Plåt &Vent. Service Aktiebolag (”Ek’s Plåt & Vent-Service”) med tillhörande dotterbolag, Zmide i Krylbo AB (”Zmide”). Bolagen har huvudkontor i Krylbo. Ek’s Plåt & Vent-Service är en ledande leverantör av byggplåt och ventilation i sydöstra Dalarna. Zmide är en ledande lokal smidesentreprenör med fokus på service inom samma område.

Kontakt Zmide AB

​​​​​​​
Telefon:  0226-103 30
E-post: johan@zmide.se

Adress
Lastgatan 9
775 54 KRYLBO